logo geoprofil
  • lokalizacjaTarnowskie Góry
  • telefon+48 887 560 070
  • e-mailkontakt@geodezja.bytom.pl

Oferujemy
Wytyczanie
budynków

Aby rozpocząć roboty budowlane uprawniony geodeta musi wytyczyć budynek w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Wytyczenie podstawowe budynku może polegać na wbiciu palików w narożach realizowanego domu. Jednak wbite paliki najczęściej ulegają zniszczeniu podczas wykonywania robót ziemnych. Po wykonaniu wykopu musimy ponownie prosić geodetę o dokładne wytyczenie ław fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym. Najczęściej podczas wytyczania ław geodeta wyznacza na budowie również punkty wysokościowe określające poziom posadowienia ław albo poziom posadzki parteru w budynku.

Geodeta może przy pierwotnym wytyczaniu budynku wykonać tak zwane "ławy drutowe". Polegają one na wykonaniu drewnianych ławic ( 2 paliki połączone poziomą deską) z wbitym do deski gwoździem, określającym oś przebiegu poszczególnych ścian. Wtedy pomiędzy wbitymi gwoździami prowadzimy druty ( stąd nazwa - ławy drutowe) wyznaczające linie przebiegu ścian. Takie wytyczenie budynku jest trwałe aż do zakończenia budowy. Na przecięciu rozciągniętych drutów przywiązujemy pion, który określi nam dokładne położenie naroża budynku. Drut zwijamy podczas wykonywania robót ziemnych i rozciągamy ponownie po zakończeniu robót ziemnych. Geodeta musi dokonać potwierdzenia w dzienniku budowy wytyczenia budynku w terenie.