logo geoprofil
  • lokalizacjaTarnowskie Góry
  • telefon+48 887 560 070
  • e-mailkontakt@geodezja.bytom.pl

Opracowania
mapy

Opracowania mapy

Mapa do celów projektowych - stanowi bazę do opracowania planu zagospodarowania inwestycji. Zasady opracowania map do celów projektowych. 

  • Mapa ewidencji gruntów i budynków (numeryczna i analogowa).
  • Mapa dyżurna - prowadzona jest w trakcie prowadzonej inwestycji. Odzwierciedla stan jej zaawansowania oraz jest źródłem informacji o rozmieszczeniu obiektów naziemnych i podziemnych.
  • Mapa terenu zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, terenów kultu religijnego, obiektów handlowych i usługowych wraz z inwentaryzacją pomieszczeń. Mapa w wersji cyfrowej jest bazą do zintegrowanych aplikacji branżowych pomocnych w zarządzaniu zakładem.
  • Mapa do celów prawnych - jest dokumentem wymaganym do dokonywania czynności prawnych przy wpisie do księgi wieczystej.
  • Mapa stanu władania - dostarcza informacji o właścicielach, podstawie prawnej nabycia, sposobie użytkowania. Przy nałożeniu na nią warstwy projektowanego terenu inwestycji dostarcza precyzyjnych informacji o powierzchni zajętego terenu.
  • Mapa powykonawcza - wymagana jest po zakończeniu każdej inwestycji. Stanowi potwierdzenie aktualizacji mapy zasadniczej.